NGC4631-NGC4656_2008-05-10

NGC4631-NGC4656
Galaxie

Volle Auflösung

10.5.08. Bilddaten: 14x420 Iso800, 10" Schmidt Newton, mod. Canon 350D.